Освен конусите, които поставят, сега вече спират и на инвалидните места. Дали шофьорът е инвалид, който превозва децата?