Този дали ще кара така в Англия? Ограничение от 50 км/ч и две изпреварвания при непрекъсната линия на изхода на Стара Загора към Пловдив.