Това е училищен двор в квартал "Виница", град Варна.