В Симеоновград, улица "Родопи" се направи ремонт. По време на ремонта бяха изкоренени липи и орехи. След ремонта не се засади нито едно дръвче, пътят се стесни за сметка на тротоарите канализацията не се поднови и останаха два участъка от по 50м неотремонтирани.