Живовци е историческо село в Област Монтана. Неговото изселване, заедно с това на с. Калиманица, започва в края на 60-те и началото на 70-те години на XX век и приключва през 1984 г. Сега е напълно разрушено и залято от водите на открития през 1986 г. язовир "Огоста", южно от град Монтана.В настоящето от с. Живовци е останала само църквата „Св. Възнесение“, но опустошена. Останките ѝ могат да се видят при ниско ниво на водите на язовир "Огоста".