Хората вярват, че тук се намира една от точките на света, където "Господ слиза при земните хора". ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ВСИЧКИ!