Прогрес на българските деца: 14.09 - ден за чистене, активно почистване на градинките. 15.09 - последен ден за игри в почистената градинка,правене на къщичка в храстите. 16.09 - картинката е ясна.