Върху старата съществуваща тревна площ е направена насипка и изравняване от фрезован асфалт вместо с някаква почвена смес, която би трябвало да е указана в проекта.