Това е едно от многобройните изградени от Община Костинброд сметища на ул."Спартак"..При всички мои, а и на други граждани опити да ги критикуваме от Общината, не срещаме реакция.