От 10 дни така изглежда ул. "Шар Планина", гр. Благоевград. Явно ще я залесяват, тъй като дръвчетата стават все повече