На такива ненормалници трябва да им се взимат книжките и да се направи публичен регистър на системните нарушители на пътя.