Изглежда, че от дълго време няма кофи за смет на обозначените за това места. Видимо е, че се е постарал да не пречи на движението по ул. "Иван Вазов" в гр. Добрич. Поради липсата на паркоместа в града, дори платени, имаме паяк, коjто да ни глоби.