На междублоковото пространство на бл. 531, в ж.к. „Люлин“ 5 предстои изграждането на една от 13-те нови детски площадки в нашия район. Преди броени дни там ремонтирахме за трети път баскетболния кош на спортното игрище, след два дни беше счупен отново, но го възстановихме. Положихме бетон, който ще е основата на новата детска площадка. Щетите са за хиляди левове, а това са средства, които можем да инвестираме вместо в ремонт на обекти, които са унищожени още по време на изграждането им, в облагородяването на междублокови пространства.