Километрична опашка на моста Видин-Калафат, където 4 гишета са отворени за тирове и само 1 -  за леки автомобили. За 100 метра се чака 2 часа. При отправено запитване защо работи 1 гише, служител на митницата отговори, че зависи от трафика.