Софийски централни гробища са потънали в бурени и буквално на места непроходими.