При изпреварване на първия автомобил, вторият започна да ускорява максимално при появата на отсрещен автомобил. Реших да прекратя изпреварването, но зеленият автомобил натисна рязко спирачките, последва избягване от удар и изпреварване със спирачен път -  40 метра, защото скоростта на другия автомобил беше намалена почти до нула.