За жалост, е докарана до печално състояние и не се предприемат никакви действия по ремонтирането и обезопасяването й въпреки, че сме сигнализирали общината, която отговаря за стопанисването й, както е посочено на табелата пред нея. Да не говорим, че се ползва за тоалетна от пияници и клошари, които се събират по пейките наоколо всекидневно.