Каналът е запушен и вече 6 месеца тече, както виждате. Смърди ужасно. Институции като ВиК, община "Младост" и собственициге вдигат ръце и всеки вини другия. Никой не поема отговорност. Помогнете, това са болести, зарази и смрад.