Предизборно асфалтиране на средата на нищото! Местност "Боровец Север", гр. Варна, кв. "Галата".