На бул. "Вардар" полицията минава, те си спират по тротоара и никой не предприема никакви мерки.