-"да вземеш нещата в свои ръце" , кръстовището на "Г. М. Димитров" и "Драган Цанков", обедно време. Интерес буди друг въпрос, къде ли са истинските?