Много впечатляваща среща! Зубърът е най-едрият сухоземен бозайник в Европа. При добри условия мъжките екземпляри достигат тегло около един тон. ДЛС Воден – Ири Хисар,Разградско.