Искам да попитам водача само едно, За къде бързаш, гражданино, за там места са свободни 24/7? Старият път посока село Тополи, област Варна