Мил съсед е решил да покаже на друг, че предявяването на претенции за собственост на паркоместата пред блока и оставянето на бележки по чистачките на колите не са правилен подход към съседите!