При влизане в заведението, забелязах интересна табела. Реших, че ще бъде интересна за зрителите.