Град Габрово...Хубавец през тротоара на пешеходната пътека