Празник на Еленския бут и най-малката помощница, която помагаше в почерпката на гостите на град Елена.