Здравейте! Това е стълбището на спортните игрища към Техническия университет във Варна. Всекидневно спортните площадки се посещават от десетки студенти, ученици и спортисти. Също така всекидневни са и травмите по долните им крайници, причинени от острите камъни и стърчащи арматури по изронените остатъци от стълби.