Снимките са на изхода на метрото. Ето до какво води лекомисленото заключване на велосипед.