Искам да сигнализирам за редовно, постоянно и безобразно пренебрегване на червен сигнал на светофар на път в ремонт. Разполагам с два записа, които успях да заснема един след друг, докато изчаквах зелен сигнал.