Неправилно изпреварване от дясната страна в Пловдив.