Това е на влизане в гр.Нова Загора.Този умник ме видя и въпреки всичко тръгна.Та продължи да кара и нататък - изпреварване на забранено без подаване на мигач, жив джигит.