Писмото от дъщеря ми Никол Николаева Митева, ученичка във 2 клас, гр Плевен.