Разкопана улица в село Комарево от ВиК и от 6-7 месеца е оставена в това състояние. Изкопите са без предупредително ограждения.