Писмото е на Никола Василев на 5 години от гр. Мизия