АМ "Тракия" край Пловдив. При натиск с крак асфалта се движи!