Безхаберие и потулване на 70 000 лв. уж за ремонт на покрива на кметството и на тавана в кметството.