Това са хората на пътя, които си мислят, че всеки трябва да им прави път.