Стълб в средата на улица в село Малево, Хасковско затруднява движението на трактори с инвентари. По този път ежедневно преминават трактори с големи инвентари и комбайни, защото през този път се стига до 3 земеделски фирми.