Незаконно изземване на общински площи, част от столичната ул." Борово" № 45, пред входа на двуетажnа къща.