Колкото и да си подготвен, природата винаги може да те изненада...