Искам да ви обърна вниманието,че на главен път Е773, между Айтос и Карнобат, има огромни дупки, опасни за движението, сезирал съм и АПИ, но без резултат.