Този водач кара без светлини в тази гъста мъгла и застрашава останалите участници в движението. Това е в района на град Раднево.