Човекът бърза, ама в насрещното на жп прелез Божурище, но е най-отпред