Вода от пожарни кранове във Велико Търново системно ( през ден два) се ползва без да се заплаща от частни фирми. Питаме пожарната на техния водомер ли се отчита тази вода? Питаме и местното ВиК дружество като загуба ли се брои тази вода ? А може и да не питаме, защото и в двата случая редовите граждани я плащаме - или чрез бюджета на пожарната, или като загуби на водопреносната мрежа. Дали няма и някой ремонт на водопровода да ни натресат на сметката , ако им се видят големи загубите?