Това са снимки от с. Маджаре, на които се вижда ясно, как от неотстранен теч се е образувал лед около 20 сантиметра, който затруднява движението, както на преминаващите автомобили, така и на хората, които живеят там (в случая и моето семейство)