Една малка рекичка, минавайки през парк Побит камък до с Нови хан. Причината се знае изхвърляне на фекалните води на жилищен комплекс.