Мисля, че трябва да се обърне сериозно внимание на всички водоеми в страната.