Автомобил, сеещ здравословни и нормирани вредни емисии.