Като се заговори за малки ВЕЦ централи, може да направите проверка на тази малка. Снимките са от 2016 година. Централата е построена в природен резерват Тъмръш.Мисля, че река Тъмръшка е към вододайна зона. Намира се високо в Родопите на път в дясно от основния за Бойково, Лилково и Ситово. Още стои табелата за забранена зона (в ляво на снимката).Моля за анонимност!